General information:

For using this game, you need at least one user invited.

1 game costs 5 CREDIT.

After registration you can start collecting credits and start the game. For registration you just need a nickname and a valid email address.

On the lower-right corner of the board you can find a small envelope. . You can send invitations with only one click to any of your friends around the world, who can join the game after registration. Note: You are not sending a game request, just an invitation, so your friends won’t be mad at you. J Every player, who joins the game for your invitation mean 300 credit for you. The invitation takes easier and helps you if you post the image of the game with your own profile picture.

After 30 invitations, who register you get a free melody placement. It can be your own melody or your favorite one.

You can see your credits on the interface, if there are differences, please refresh the site.

 

Short description: 


Composers, musicians and music fans of online gaming surface can place their digital assets with details of music, short, 12-16-note melodies.

You can use the music heads at the bottom of the board which can be received, discharged, or randomly chosen (if you know the code of the melody) to create the melody. The original music is not visible only "?" signs are placed. You can listen to the tunes more times, you have to create the music sheet. If you have used all the notes, you can listen to the melody if your solution matches the original. If the notes are in the wrong place, the game automatically gets it back, and other colors are assigned.

You can grade the melody how much you liked it. If you appreciate by 10 points, the possibility to instantly share it with your friends. You do not get the same tune twice. If you do it right the first time, you get 30 points, you can try 6 times, you get –5 points for each

The game board can monitor the progress achieved. You can see from the number of games played since the regisration, points earned and how much is the average. you can also see your results on a monthly basis, so you can track your progress.

As a player you are free to use the Games!

Terms of tune placement:

Placer can be anyone who commits any of the following conditions.

1: Sponsored melody:

10USD (2500HUF)

This feature allows to place melody in the SHOOGO MUSIC archives of the details, short, 12-16-note melodies in the specified technical conditions. These tunes can be your own works or works of your favorite performers. The placement of the interface are free to leave the game and the profile pictures next to it "slogan" windows in the center and 3 information on the top lane. The other two will find information about the melody and the allocator, which are affixed to fill. Information on the allocator link to a website, a side band, etc. This is actually advertising the allocator. Information about the music and may include a YouTube link of the song title, artist, etc

Most of the players as the game gets accidentally drawn to the sponsored melody. The placement of the melody code can make all existing public forums (such as facebook, websites and its own interest in it because of the "Advertising"). Players will also have the opportunity to choose from SHOOGO MUSIC archives of the country and placed under the theme tunes.

The archive is possible to "remove" a tune (or more) and their own profile picture, slogan and higher frequency bands placed on other private information outsource puzzles as 3000 player (2100 players a choice, eg. their own countries and another 900 players in the world other countries). In addition, other players can take you for a melody, if you also share it. Whether or not you can take the tone was off the archive, must pay 30USD (7500HUF) or invite a minimum of 30 players who sign up as well. The invitation-player options, September  which replaced the 30USD payments, will end in 5th of, and the received tune-placement opportunities should be used no later than 5th of December!

Sponsored tune in one country, only one man can "take off" from the shelf and share with the players, but in other countries as well, "removable" and shareable.

2: Activ melody:

30USD (7500HUF)

Own melody or the archive allows the sharing of their choice or a chosen country. 3000 player gets the melody, 2100 their chosen country and another 900 players in the rest of the world. In addition, it is possible to tune the code on other forums (eg, Facebook, website) and so more 100-1000 player to get to, so they will be able to decipher been selected as the tune.

The melody has expired (if player got to 3000), the system automatically returns to the archive, which will be there at any time "removable" again.

3: Concert Package:

80USD (20.000HUF)

Given concert, event highlighted the active promotion designed to serve.

The melody housed 10,000 players in 1-5 country, plus also the fans, who also share further. Here, the game interface, the profile picture, slogan window and the 3 information bar includes the placer (orchestra, event organizer, etc) advertising.

Technical requirements regarding the placement tune:

 

SHOOGO IS LOOKING FOR COMMUNICATIONS PARTNER FOR ALL COUNTRIES!  Please contect us, if you interested in: shoogo@shoogo.com

Általános tudnivalók:

A játék használatához minimum egy játékos invitálása kötelező!

1 játék 5 CREDIT-be kerül

Egy egyszerű regisztrációt követően máris kezdheted a kreditgyűjtést és indulhat a játék. A regisztrációhoz nem kell más, mint megadni egy becenevet és egy valós email címet.

A játéktábla jobb alsó sarkában találsz egy kis borítékot. Egy kattintással tudsz invitáló emailt küldeni a világon bárhol élő barátaidnak, akik az egyszerű regisztrációt követően máris játszhatnak ők is. Fontos, hogy tudd, az invitálással nem játékfelkérést küldesz, így nem kell tartanod barátaid „haragjától” J Minden játékos, aki a te invitálásodra regisztrál, 300 kreditet ér neked. Az invitálást megkönnyíti és segíti, ha kiposztolod a játék képét a saját profilképeddel.

30 invitálás után, aki regisztrált is, egy ingyenes dallamelhelyezést kapsz ajándékba. Az általad elhelyezett dallam lehet saját vagy zenerajongóként a kedvenc zenéid egyike is.

A krediteket minden játéknál kiírja a felület, ha esetleg eltérést tapasztalsz, nyomj egy frissítést.

Játék rövid leírása: 
Zeneszerzők, zeneművelők és zenerajongók az online-játék felületére saját digitális eszközeikkel zenerészleteket, rövid, 12-16 hangból álló dallamokat helyeznek el.
A játéktábla alján található kottafejekből kell kirakni egy véletlenszerűen kapott vagy általad választott (amennyiben tudod az adott dallam kódját) dallamot. Az eredeti kottát nem látod, csak „?” jeleket a helyükön. A dallamot többször meghallgathatod, ez alapján kell neked kiraknod a kottát. Ha felhasználtad az összes hangjegyet, akkor meg tudod hallgatni az általad kirakott dallamot, hogy az egyezik-e az eredetivel. A rossz helyre tett hangjegyeket a játék automatikusan visszateszi lentre és más szín is jelöli.

A véletlenül kapott dallamot osztályozni is kell, hogy mennyire tetszett. Ha 10 ponttal értékeled, akkor ehetőséged van azt egyből megosztani barátaiddal, ismerőseiddel is. Kétszer ugyanazt a dallamot nem kapod meg. Ha elsőre jól teszed ki a hangokat, 30 pontot kapsz, javítási lehetőséged összesen 6 van, minden egyes javítás -5 pont.

A játéktáblán folyamatosan nyomon követheted az elért eredményeid. Láthatod a regisztráció óta hány játékot játszottál, mennyi pontot szereztél és mennyi az átlagod. ezen kívül havi bontásban is láthatod az eredményeid, így nyomon követheted a fejlődésed.

Játékosként minden esetben INGYENESEN használhatod a játékokat!

A dallamelhelyezés feltételei:

Elhelyező bárki lehet, aki vállalja az alábbi feltételek valamelyikét.

1: Szponzorált (Sponsored) dallam:

10USD (2500HUF)

Ezzel a lehetőséggel a SHOOGO MUSIC archívumában lehet elhelyezni zenerészleteket, rövid, 12-16 hangból álló dallamokat a megadott technikai feltételekkel. Ezek a dallamok lehetnek saját művek vagy kedvenc előadók művei is. az elhelyező a játékfelületen szabadon hagyja a profilkép és a mellette található „szlogen” ablakokat valamint a középen található 3 információs sávból a legfelsőt. A másik kettőben a dallammal és az elhelyezővel kapcsolatos információkat találjuk, melyeket az elhelyező tölt ki. Az elhelyezővel kapcsolatos információ lehet egy weboldal linkje, egy zenekar oldala, stb. Ez tulajdonképpen reklám az elhelyezőnek. A zenéről szóló információ pedig lehet például egy YouTube link, a dal címe, előadója, stb.

A játékosok többsége véletlenül kisorsolt játékként jut hozzá a szponzorált dallamhoz. Az elhelyező a dallam kódját minden létező fórumon közzé tudja tenni (pl: facebook, saját weboldal és ez érdeke is a „reklám” miatt). A játékosoknak is van lehetőségük a SHOOGO MUSIC archívumában válogatni az országok és tematika alapján elhelyezett dallamok között.

Az archívumból lehetőség van „levenni” egy-egy dallamot (vagy többet is) és saját profil képpel, szlogennel valamint a felső infósávon elhelyezett egyéb saját információval kihelyezni feladványként 3000 játékosnak (2100 játékos egy választott, pl. saját országban és további 900 játékosnak a világ többi országában). Ezen kívül további játékosokhoz is eljuthat a dallamod, ha valaki szintén megosztja azt. Ahhoz, hogy valaki le tudja venni a dallamot az archívumból 30USD-t (7500HUF) kell befizetnie vagy minimum 30 játékost meghívni, akik regisztrálnak is. A játékos-invitálási lehetőség, mellyel a 30USD kifizetése kiváltható szeptember 5-ig tart, és az általa kapott dallam-elhelyezési lehetőséget legkésőbb december 5-ig fel kell használni!

A szponzorált dallamot egy országban egyszerre csak egy ember tudja „levenni” a polcról és megosztani a játékosoknak, viszont más országokban ugyanúgy „levehető” és megosztható.

2: Aktív dallam:

30USD (7500HUF)

Saját vagy az archívumból választott dallam megosztását teszi lehetővé a saját vagy egy választott országban. 3000 játékoshoz jut így el az adott dallam, 2100 a saját vagy választott országban és további 900 játékosnak a világ többi országában. Ezen kívül a dallam kódját lehetőség van egyéb fórumokon (pl: Facebook, weboldal) kiposztolni és így további 100-1000 játékoshoz jut el, így ők már választott dallamként tudják majd megfejteni.

A lejárt dallamot (ha eljutott 3000 játékoshoz) a rendszer automatikusan visszateszi az archívumba, ami onnan bármikor újra „levehető” lesz.

Koncert Csomag:

80USD (20.000HUF)

Adott koncert, esemény kiemelten aktív népszerűsítését hivatott szolgálni.

Az elhelyezett dallam 1-5 országban 10.000 játékost ér el, plusz ezen kívül a rajongókat, akik szintén oszthatják tovább. Itt a játék felülete, a profilkép,a  szlogen ablak és a 3 információs sáv az elhelyező (zenekar, esemény, szervező, stb.) reklámját tartalmazza.

A dallamelhelyezés technikai feltételei:

Hamarosan