“Shoogo SHOW” is a copyrighted game-of-chance that provides an online gaming experience for all those people worldwide who have access to an online digital device, necessary for participation in the game. The “Shoogo SHOW” pilot film was created to introduce this brand new concept to lottery and gambling associations that would like to know more about the game and may be interested in the future commercial exploitation of this innovative new game-of-chance. In the pilot film, the times for filling out new tickets and the duration of the breaks, along with the cost of participation and the prize amounts, are merely indications, suggestions.

The game can be tested at shoogo.com – in the “SHOW” menu

The “Shoogo SHOW” pilot film may be viewed here: youtu.be/hvT1weSemyU

 

SHOOGO SHOW

shoogo.com is an exciting, playful teaching program, which serves to collect credits under the name SHOW game CREDIT. The CREDIT game not only helps people better understand the essence of “Shoogo SHOW”, this brand new game of chance, but also helps popularize it. “Shoogo SHOW” is capable of creating the same type of atmosphere that we already know from popular TV game shows. Thus, via further developments, it is perfectly suited to becoming a live TV game show that viewers can participate in online.

 

How the game works:

At the end of the game, the numbers on the left hand side info-table indicate the number of red dots found in the given rows (A , B, C , FINALE).

In row “A”, the number is always 11, and in the column above it (1, 2, 3, 4, 5), the numbers indicate the positions of the red dots. Let’s continue: under “B, C, FINALE” there are 11 numbers, or in many cases less than this, which indicate the number of red dots found in the game columns above. The first red dot found in columns “A, B, C” is always highlighted in red.

I’d like to provide an insight into what the game’s TV version would look like. Before the game begins (or before the SHOW), certain digital devices (smart phones, PCs, tablets, etc.) may be used to fill in one or more tickets for the SHOW’S “A” game.

In filling out the tickets, in each of the 11 rows, participants make one tip to predict where they think the red dot may be found.

(There are 48,828,125 possible variations.) During the first round, participants can continuously submit tickets via any digital device with online capability.

When filling out their tickets, participants tip (1, 2, 3, 4, or 5) in the remaining rows in the entire (right hand side) playing field.

The SHOW consists of four rounds with four different prize categories.

All the tickets that participants filled out on paper or sent in online in the week prior to the live show are valid for round “A”.

 

IMPORTANT!!! NOTE!!!

- For round “A”, participants may also submit tickets online during the live show, right up until the FIRST red dot is revealed.

- In rounds "A", "B" and "C", and also in the FINALE, tickets may ONLY be submitted during the live show, and only for the rows in the (right hand side) playing field where a red dot has not yet been revealed.

- Once a red dot has been successfully found in the studio, online ticket submission ends for that round. For the finale, tickets may only be submitted online until approximately 10-15 minutes prior to the finale.

 

How tips are made in the studio:

An indispensable element of the SHOW is the live TV show that can also be seen online. Tips are made by a guest who may be a star or well known personality. Successful tips by the guest result in prize money being donated to charity or other worthwhile causes. i.e. Foundations, organisations

See: “Shoogo SHOW” pilot film. youtu.be/hvT1weSemyU

The so called “studio tips” occur every 3-10 minutes until the first red dot has been found. Once the FIRST red dot has been found in a given row, submission of tickets for the given round (A, B or C) ends. Following the discovery of a red dot, the rest of the rows in the given round are revealed in 1-2 minutes. In between rounds ("B", "C" "FINALE"), participants are given 10-15 minutes to submit tickets for the next round

There are four prize categories:

In category “A” it is suggested that prizes be given for finding 9, 10 or 11 red dots. In categories "B", ”C" and “FINALE”, prizes can only be given for the successful finds indicated below the info-table (i.e. 9, 7 or 5, the number is always different).

Cost of tickets:

It is suggested that tickets for all four rounds should be sold at a uniform price. i.e. 1-2 USD / ticket. Every ticket also contains a possibility to tip a JOKER number. JOKER numbers may vary between 000-264.

And finally, the unique aspect of “Shoogo SHOW”:

The groundbreaking aspect of “Shoogo SHOW” is that the live show acts as catalyst to encourage people sitting at home to join in the game during the show. From the comfort of their armchairs, participants can fill out and send in their tickets online, and then sit back and enjoy the excitement of the game.

Nowadays, almost everyone from every age group has some kind of digital device with which they can play the game. So whether sitting at home, riding the bus, or walking down the street, everyone can play “Shoogo SHOW”.  

shoogo@shoogo.com

 

Shoogo SHOW egy olyan, szerzői jogvédelem alatt álló szerencsejáték, mely azoknak a fiatal felnőtteknek kínál online játékélményt, akik ma már világszerte rendelkeznek a tippelést segítő és a tippeléshez elengedhetetlen digitális eszközökkel. A Shoogo SHOW rövid film ( Pilot ) annak érdekében jött létre, hogy mintául szolgáljon azon lottó- és szerencsejáték társaságoknak, akik jobban meg szeretnék ismerni a játékot és a későbbiekben hasznosítani is akarnák, ezt q minden elemében innovatív szerencsejátékot. A pilot adásban látható tippesési idők és szünetek, továbbá az elhangzott játék árak és nyeremények csupán tájékoztató jellegűek.

A pilot adás youtube elérhetőségei. youtu.be/2ouIpneX4Ss

SHOOGO SHOW

shoogo.com  egy vidám, játékos oktatóprogram, melyben a SHOW játék CREDIT néven a kreditgyűjtést szolgálja. A CREDIT játék már ezen a ponton segíti értelmezni és népszerűsíteni, a minden elemében új Shoogo SHOW szerencsejátékot.

A Shoogo SHOW képes azt a hangulatot megteremteni, mint amivel a különböző TV műsorok szerencsejátékaiban is találkozhatunk. Éppen ezért kiválóan alkalmas - későbbi fejlesztések után - élő online közvetítésű televíziós műsorban történő közzétételre.

És hogy hogyan is működik a játék:

A baloldali infótábla alatt a játék végén számok jelölik azt, hogy az adott (A , B, C ,FINAL ) soron mennyi piros találat található.
Az " A"  soron mindig 11 találat látható, a felette lévő oszlopon (1,2,3,4,5) számok pedig a piros találatok helyét mutatják. Nézzük tovább: a „B, C, FINAL”  alatt 11 vagy több esetben ennél kevesebb szám látható, mely a felette levő játékoszlop  – már korábban is említett - piros találatait mutatja. Az „A, B, C” oszlopok első piros találata kiemelt piros színnel válik láthatóvá.

Szeretnék egy kis ízelítőt adni, hogy hogyan is nézne ki a játéknak a televíziós verziója. A játék kezdete (vagyis a SHOW) előtt bizonyos digitális eszközök (okos telefon, asztali gép, táblagép stb.) segítségével leadható, a SHOW "A" játékára egy vagy több tipp.
Ilyenkor a játékos a piros helyét tippeli meg, 11 soron keresztül, soronként egy  helyre.
(A teljes variáció: 48,828,125). Az élő adás alatt a játékosok folyamatosan adhatják le tippjüket a már említett digitális (és internetezésre alkalmas) eszközökkel.

Tippeléskor mindig a teljes játéktáblán (jobboldali) a még elérhető  (1,2,3,4,5) lehetőségek egyikére lehet tippelni.
A SHOW 4 fordulós játék,  4 különböző nyeremény kategóriával.
Az "A" játékban azok a tippek vesznek részt, melyeket a játékosok az élő adás előtt az adott játékhéten segédszelvényen tippeltek vagy online elküldtek.

FIGYELEM !!! FONTOS!!!

Az " A" fordulóban élő adás alatt is küldhetők tippek,  amíg elő nem kerül a stúdió tippeléskor az ELSŐ piros találata.

"A "B" és "C," forduló illetve a fináléban CSAK az élő show alatt lehet tippeket leadni, és mindig a még fel nem fedezett pirosak helyét kell a jobboldali játéktáblán online megtippelni.
 Amennyiben a stúdió piros találatot jelez, ez az adott fordulóban az online tippelések végét is jelenti.  A  fináléban csak a finálé kezdete előtt lehet kb.10-15 percig online tippeket küldeni.

Hogyan történik a tippelés a tv-stúdióban:

A SHOW nélkülözhetetlen eleme az élő és online közvetítésű tv-show. A tippelést egy vendég avagy sztárvendég segítheti, kinek szerencsés tippelésből
származó nyereménye karitatív célokra kerül. Pl: Alapítványoknak, szervezeteknek. Lásd :  Pilot adás verzióban.  youtu.be/2ouIpneX4Ss

Az ún. ”stúdió tippelések” 3 -10 percenként követik egymást, egészen addig, amíg az ELSŐ piros elő nem kerül. Ha az adott soron előkerül az ELSŐ piros, akkor véget ér az adott (pl: A, B, C) játékfordulóra vonatkozó tippelési lehetőség. A stúdió piros találata után az adott fordulóban még hátralevő sorokat 1-2 perc alatt felfedik. A játékfordulók között    (" B", " C " FINAL" ) 10-15 perc marad az online tippelések küldésére.

4 nyeremény kategória van:

"A" kategóriában 11 ,10 , 9 találat után javasolt a jutalmazás.
"B" ”C", FINAL kategóriákban mindig csak az infótábla alatt látható telitalálatokat lehet jutalmazni (pl: 9, 7, 5 mindig változó, változik).

Tipp ára:

Javasolt egységes áron kínálni a 4 forduló tippelését. Pl.:   1-2 USD / TIPP.

Minden tippeléshez tartozik egy JOKER tippelés is. JOKER számok: 000-264 között választhatóak

És végezetül, mi a Shoogo SHOW különlegessége:

Az elő adás segítségével az otthonülőket is be lehet vonni egy kis játékba. Elegendő ugyanis a karosszékből elküldeni a leendő játékosnak a tippjeit és már élvezheti is a SHOW adta élményeket. Manapság már majdnem minden korosztály rendelkezik a fent említett digitális eszközökkel, így az utcán sétálva, vagy akár a buszon ülve is követhetika Shoogo SHOW-t  és leadhatják tippjeiket.

shoogo@shoogo.com